Beseda se Štěpánkou Bieleszovou v Leica Gallery

Leica Gallery pořádá již 26. listopadu velice zajímavou besedu o historii a současnosti české fotografie. Hostem bude Štěpánka Bieleszová, kurátorka olomouckého muzea umění. Těšit se můžete na povídání a ukázky děl Drtikolem počínaje a současnými autory konče. Více informací najdete v tiskové zprávě níže:

Beseda s kurátorkou Muzea umění Olomouc o proslulé fotografické sbírce, která zahrnuje více než 7000 děl. Leica Gallery Prague, v pondělí 26. 11. 2012 od 19 hodin. Rezervace míst na e-mailu ik@lgp.cz. Besedu pořádáme bez výběru vstupného.

V rámci sbírek olomouckého Muzea umění patří kolekce fotografie k těm mladším. Systematickému sběratelství fotografie se instituce věnuje od 60. let minulého století a v současnosti soustřeďuje více než sedm tisíc exponátů z různých časových i stylových období.

Pionýrské doby fotografie bohatě dokumentuje tvz. Machytkova sbírka – obsáhlý konvolut daguerrotypií, chromofotografií a raných amatérských i kabinetních fotografií. Období 20. a 30. let s úspěchem reprezentují snímky Františka Drtikola. Období mezi válkami vyplňují práce Josefa Sudka, Josefa Bartušky či Otakara Lenharta. Široký záběr trendů 2. poloviny 20. století od civilismu přes strukturální experimenty až po op artové a lettristické experimenty bohatě dokladují především snímky skupiny DOFO. Jan Svoboda či Marie Kratochvílová představují minimalistické tendence v české výtvarné fotografii. V 90. letech se ve sbírce začal formovat celek fotografií akční tvorby, dokumentací performancí, body a land artu. Kolekce zahrnuje tvorbu průkopníků (P. Šembera, K. Miler, M. Knížák, O. Hanel, J. Toman) i pokračovatelů (I. Kafka, V. Havlík). Koncept 70. a 80. let dokladuje například tvorba D. Chatrného či M. Pally. K výraznému doplnění sbírky přispěly akvizice z výstavní přehlídky Česká a slovenská fotografie 80. a 90. let (fotografové skupiny Bratrstvo, T. Stano, V. Cigler, V. Stratil, M. Kern, E. Brikcius ad.)

Štěpánka Bieleszová
Od roku 1996 kurátorka výstav Muzea umění Olomouc.
Kurátorka sbírky kresby (1996–2000); kurátorka sbírky fotografie (2007–2012). Autorka fotografický výstav a katalogů. Od roku 2009 kurátorsky vede Galerii Café Amadeus, která se soustředí na podporu tvorby začínajících a mladých fotografů (Arkadiusz Gola,
Svatopluk Klesnil, Jitka Horázná, Andrej Balco ad.).

Výběr z bibliografie:
Štěpánka Bieleszová, Miloslav Stibor. Fotografie, Muzeum umění Olomouc, Olomouc, 2007
Ladislav Daněk – Štěpánka BIeleszová, Jaroslav Vávra. Lovec obrazů, Muzeum umění Olomouc, Olomouc 2011
Štěpánka Bieleszová, Civilizované iluze. Sbírka fotografie Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc, Olomouc 2012.