PRAKTICKÁ EXPOZICE

V předchozích článcích věnovaných expozici jsme probrali metody i limity současného automatického měření expozice. Jak tedy postupovat v praxi a jaké volit strategie?
Znova zopakujme, že současné automatické expozimetry vestavěné v digitálních fotoaparátech jsou velmi sofistikovaná zařízení schopná zvládnout expozici ve velké většině případů. Přesto nastávají situace, kdy je rozumné expozici minimálně kontrolovat a případně i dolaďovat. Do hry navíc vstupují další faktory jako je pohybový management, hloubka ostrosti či konkrétní záměr fotografa.

  KDY AUTOMATICKÉ MĚŘENÍ EXPOZICE PRACUJE SPOLEHLIVĚ

Automatické měření expozice pracuje poměrně spolehlivě u scén, kdy je dostatek světla a kdy scéna má vyvážený podíl světlých a tmavých míst. Jinými slovy je v průměru blízká středně šedé. Takovým situacím se často bez přesnější specifikace říká „dobré či standardní světelné podmínky“.


U podobných scén nebude mít automatika téměř žádné problémy. Světla je dost, kontrast přijatelný a scéna je (možná překvapivě) v průměru opravdu téměř středně šedá (průměrná hodnota 131).

Zejména maticové měření je schopné uhádnout i některé scény, které požadavek střední šedé nesplňují. Pokud je navíc scéna málo kontrastní, tak díky reservě v dynamickém rozsahu fotoaparátu není přesná expozice kritická. Digitálním fotoaparátům proto vyhovuje difúzní světlo – zamračený den, stín atp.

  KDY AUTOMATIKA MŮŽE SELHAT

Existují světelné podmínky a scény, kdy automatika disponující pouze odraženým světlem má malou šanci uspět. Ruční expoziční korekce jsou tak nutností:

 Světlé scény (světlejší než střední šedá)
Scény v průměru světlejší než středně šedá jako jsou pláže na slunci, lesknoucí se voda, bílé zdi a domy, sněhem pokrytá krajina atp. budou mít tendenci k podexpozici. Je proto užitečné prozkoumat, zda správná expozice nebude vyžadovat mírnou expoziční korekci směrem ke světlejší fotografii.


Tato scéna je v průměru výrazně světlejší než střední šedá (průměrná hodnota 204). Maticové měření tuto zradu neodhalilo a scénu podexponovalo. Pro správnou expozici bylo nutné provést korekci +1 EV.

Fotografujete-li plošně malý objekt na výrazně světlém pozadí, automatika má tendenci najít kompromis a fotografie vedou často téměř k siluetám. Navíc i nepatrné posuny fotoaparátem dramaticky mění světelné poměry ve snímku a automatika dochází k velmi rozdílným hodnotám. Je proto lepší měřit expozici celoplošně se zdůrazněným středem nebo najít správné expoziční hodnoty v manuálním režimu.


Expozice tohoto snímku byla změřena celoplošně se zdůrazněným středem naměřeným na obličej. Přesto bylo ale nutné kompenzovat +½ EV, aby byl obličej prokreslen. Daní je ale mírně přepálený modrý kanál v kresbě vody.


Tato scéna je v průměru také výrazně světlejší než střední šedá (průměrná hodnota 176). Pokud by automatika opravdu exponovala pouze na střední šedou, scéna by vyšla hodně podexponovaná. Maticové měření však tuto zradu tentokrát odhalilo a scénu exponovalo v zásadě správně. Přesto bylo užitečné provést korekci +½ EV aby snímek působil zcela přirozeně.

 Tmavé scény (tmavší než střední šedá)
Naopak scény v průměru tmavší než středně šedá (noční snímky, předměty ve stínu atp.) povedou často k přeexpozici. Pro zachování nálady případně pro zabránění přepalům ve světlých místech je nutné provést zápornou expoziční korekci směrem k tmavší fotografii.


Světlý objekt na tmavém pozadí vede velmi často k přeexpozici. I když byla expozice naměřena celoplošně se zdůrazněným středem, přepalům kolem hlavy orla bylo zabráněno až expoziční kompenzací -1 EV. Střední hodnota snímku je 52.


Tato scéna je v průměru mnohem tmavší než středně šedá (průměrná hodnota je 6!). Aby byla zachována atmosféra snímku a svíčka nebyla beznadějně přeexponována, bylo by nutné exponovat s korekcí expozice více než -2 EV. V praxi byl však použit manuální režim expozice.

 Extrémně kontrastní scény
U extrémně kontrastních scén je obtížné najít kompromis mezi případnými přepaly a podpaly. Automatika to „nějak“ vyváží, ale jen vy víte, co je na snímku důležité a zda vám jde spíše o stíny či světla.


Kontrast této scény přesahuje možnosti digitálního senzoru. Automatika „poradila“ hodnoty, další doladění bylo ale provedeno v manuálním režimu aby záměr fotografie s převahou tmavých tónů byl zachován.

 Zvláštní scény
Existují scény, jejichž změření je velmi problematické či přímo nemožné – osvětlené ulice, rockové koncerty, ohňostroje, snímky ve svitu měsíce atp. U těchto scén je nejlepším řešením experimentovat, případně pořídit více expozičních variant. Manuální režim je opět velmi praktický.


Zachovat náladu snímků s velmi netradičními světelnými podmínkami je nejjednodušší s ručně ovládanou expozicí jako u tohoto snímku, kdy byla správná expozice nalezena v podstatě zkusmo za pomoci histogramu.

  POZNEJTE SVŮJ FOTOAPARÁT!

Snahou všech výrobců je výše uvedené problémy pokud možno poznat a eliminovat. U standardních scén se bude chování fotoaparátů poměrně shodovat, ale u „problematických scén“ lze očekávat odlišné reakce. Např. u velmi kontrastních scén může jeden fotoaparát preferovat stíny, zatímco jiný světla, některé fotoaparáty snadněji „zblbne“ silný zdroj (např. Slunce) v záběru atp.

Proto je téměř nezbytné dokonale poznat svůj fotoaparát. Snímejte s ním různé scény i když víte, že fotografii nijak nepoužijete. Studujte potom třeba z Exifu jeho chování a strategii expozice. Časem mu začnete rozumět, začnete odhadovat jeho reakci a poznávat scény, kdy vaše osobní preference nejsou ve shodě s preferencemi expoziční automatiky. Proto i lecjaký profesionální fotograf by znejistěl, kdyby jste mu těsně před důležitou akcí vyměnili značku fotoaparátu.

  NESPOLÉHEJTE NA PC ČI MINILAB

Z praxe se ukazuje, že téměř každá fotografie na cestě ke své dokonalosti potřebuje jemně doladit. Nicméně zcela zásadní je kvalita vstupních dat a jedním z významných hledisek jejich kvality je logicky správná expozice.

Často slýchaná věta „Teď to nějak nacvakám a potom v PC doladím“ je pravdou jen částečně. Pokud vám alespoň elementárně na kvalitě fotek záleží, musíte vzít v úvahu limity postprocessingu:

 • Přeexponovaná scéna která má výrazné přepaly nejde v PC ani minilabu již nijak zachránit. Ledaže byste kresbu v inkriminovaných místech domalovali ručně. Z přepálené oblohy, kde je v celé ploše bílá {255,255,255} žádné mráčky či obláčky již nikdy nevykouzlíte, a i když takto přeexponovanou fotku v PC ztmavíte, bude na první pohled vidět ztráta kresby ve světlých místech nejen oblohy, ale často i pleti lidí, zdí, oken atp.
 • I když podpaly jsou subjektivně méně dráždivé než přepaly, objevuje se u podexponovaných fotek jiný problém. Při zesvětlování roztahujete vlastně histogram původně zdrcnutý vlevo na celou plochu grafu a tak se logicky rozdíly mezi sousedními barvami zvětšují. Na fotografii je potom často vidět silná posterizace neboli z plynulých barevných přechodů typických pro oblohu či západy slunce se stanou viditelné barevné fleky. Oko již uvidí dvě nejbližší sousední barvy! Každé zesvětlování také výrazně zvyšuje viditelný šum v obraze.


Původní fotografie byla silně podexponována. Jejím zesvětlením v PC se histogram roztáhl, plynulost barev se ale silně snížila a vzrostl šum (nahoře). Při letmém prohlížení v PC či na fotografii 9x13cm to bude „jakž takž“ v pořádku, větší zvětšeninu z toho již ale neuděláte.

  EXPOZIČNÍ STRATEGIE PŘI REPORTÁŽI

Reportáží označujeme děje, kde jednoduše řečeno není čas. Akce se dějí právě teď, v rychlém sledu a opakovat se nebudou. Příkladem může být obyčejná svatba.

U reportážní práce nelze jinak, než se plně spoléhat na automatiku a maticové měření je nejuniversálnějším nástrojem. Pro portrétní scény či detaily je možné použít středové měření, je však trochu ošemetné a nesmíte zapomenout ho potom přepnout zpět na maticové, protože u řady scén středové měření selže.

Při reportáži se stíhá akorát průběžně kontrolovat histogram a proto je nadmíru vhodné mít zapnutý režim automatického zobrazení histogramu ihned po expozici. Náhled vlastního snímku není až tak důležitý – ten jste viděli v hledáčku – ale klíčový je právě histogram. Podle histogramu je totiž možné expoziční korekcí doladit následující snímky pokud snímáte za podobných světelných podmínek.


Při reportážním stylu snímání (rodinné foto, sport, dokument, zvířata atd.) jde zejména o rychlost. Scéna se již nikdy nemusí opakovat a tak na nějaké proměřování expozice není čas.

Při dramatické změně podmínek (svatebčané se přesunuli z nádvoří do obřadní síně) je užitečné cvaknout si v době klidu několik snímků a opět z histogramu odhadnout možné problémy a případně nutnou expoziční korekci.

Z hlediska režimů lze doporučit režim A (Av) a S (Tv) a sice v následujícím praktickém použití:

 • V režimu A (Av) si přednastavte nejnižší možné clonové číslo (světelnost objektivu). Automatika bude dopočítávat čas, který při dostatku světla bude velmi krátký a díky otevřené cloně máte zaručenou malou hloubku ostrosti typickou třeba pro portréty.
 • V režimu S (Tv) si přednastavte nejdelší čas, který ještě s ohledem na ohnisko udržíte z ruky. Automatika bude dopočítávat clonové číslo, které při dostatku světla bude vysoké a máte tak zaručenou velkou hloubku ostrosti typickou třeba pro interiéry či skupiny osob.
 • ISO nastavte co nejnižší ale tak, aby výše uvedená strategie fungovala – ne však vyšší než cca 400.
 • Na scéně potom pouhým přepínáním režimů A (Av) a S (Tv) bleskurychle a podle fotografovaného motivu přepínáte mezi strategií minimální/maximální hloubka ostrosti.

Uvedená strategie je jen jedna z možných, každý si jistě v praxi najde svou oblíbenou.

  EXPOZIČNÍ STRATEGIE V KLIDU

Fotografujete-li statické děje (krajina, architektura, interiéry) a nejlépe ze stativu, je možné se expozicí zabývat mnohem podrobněji než při reportáži. Osvědčil se tento postup:

 1. Nastavte ISO citlivost na nejnižší hodnotu (50, 100 nebo max. 200)
 2. Nastavte režim priority clony A (Av)
 3. Zvažte potřebnou hloubku ostrosti. Krajina, architektura a případně makro vyžadují velkou hloubku ostrosti (= vysoké clonové číslo), zatímco záměr oddělit hlavní objekt od pozadí jeho rozostřením vyžaduje minimální clonová čísla. Nastavte tedy požadované clonové číslo.
 4. Změřte scénu (namáčknutím spouště) a podívejte se, jaký expoziční čas fotoaparát dopočítal.
 5. Je expoziční čas dostatečně krátký? Pozor na rozhýbání a pohybovou neostrost! Je potřebný stativ nebo alespoň opora (koště, strom …)?
 6. Pokud se bojíte rozhýbání snímku nebo pohybové neostrosti, snižte clonové číslo. Jste-li již na doraze světelnosti zvyšte ISO (ale neradi). Pokud vychází ISO větší než 400, zvažte zda fotka za to vůbec stojí. Opakujte od bodu 4. Pozor na mnoha fotoaparátech není ISO vidět na displeji! Proto ho nezapomeňte po fotografování zase snížit!
 7. Proveďte zkušební fotku a pečlivě si prohlídněte její histogram. Fotku potom smažte.
 8. Podle toho jak to dopadlo nastavte případnou expoziční kompenzaci a opakujte od bodu 7.
 9. Nyní jste připraveni na finální záběr!

 

Poznámky:

 • Máte-li k dispozici střední šedou tabulku, můžete v bodě 4 naměřit expozici velmi přesně na ní.
 • V bodě 7 se též často osvědčuje postup, kdy změřené hodnoty času a clony nastavíte v manuálním režimu M, provedete případné doladění hodnot podle histogramu a potom již jen čekáte na fotku. Zabráníte tím nebezpečí mylně změřené jiné expozice v době stisku spouště a současně jsou všechny snímky pořízené v dané době a na daném místě expozičně vyrovnané.
 • Pro náročné scény je možné bodovým měřením zjistit celkový kontrast scény a expozici vypočítat do středu tohoto rozsahu.

Opět berte uvedenou strategie jen jako inspiraci k nalezení své vlastní.


Aby vynikli novomanželé na této fotografii, byla zvolena malá hloubka ostrosti a tím clona f/2.8. Několika náhledovými fotografiemi byla podle histogramu ověřena expozice a správné hodnoty byly nastaveny v manuálním režimu. Potom byla pořízena série fotografií. Tento „luxus“ jsme si mohli dovolit proto, že ve skutečnosti byla fotografie aranžovaná a jednalo se o reklamu pro svatební agenturu.

  ZÁVĚR

Expozice je bezpochyby jednou z klíčových veličin na cestě ke kvalitnímu snímku. I přes obrovský pokrok automatického měření není však možné se na něj vždy slepě spolehnout. Vzít zodpovědnost za expozici do svých rukou s automatikou jako rádcem v pozadí je tak nanejvýš vhodné.

Pokud tedy dosud fotografujete stále na plnou automatiku, zvažte použití scénických režimů a později také režimu P, kde bývá umožněna expoziční kompenzace a posun programu (Flexible program, Program shift). To vám umožní experimentovat a dostat pod kůži praktickou expozici.

V profesionální praxi jsou nejpoužívanější režimy A (Av) a S (Tv). Ty umožňují řídit jak hloubku ostrosti tak pohybový management a stále používat automatiku jako velmi rozumného rádce. Společně s expoziční kompenzací umožní též vědomě využívat dynamický rozsah fotoaparátu.

Režim M je vhodný pro statické snímky, studio, práci s bleskem a pro speciální situace, kdy automatika „nemá šanci“.

.

Jak na měřní expozice

  ZÁKLADNÍ ÚKOL MĚŘENÍ EXPOZICE

Úkolem měření expozice je buď automaticky nastavit nebo správně poradit nastavení trojice hodnot:

Expoziční čas
Clona
ISO citlivost

které povedou nejen k dobře exponovanému snímku, ale též k snímku zvládnutému dobře technicky i výrazově. Zejména se jedná o ostrost snímku, využití dynamického rozsahu, minimální šum a práci s hloubkou ostrosti.

Díky automatickému měření expozice se tak můžeme plně soustředit na obsah a kompozici snímku, což je extrémně užitečné zejména v reportážní praxi. Bohužel však není možné ponechat expozici na automatice vždy. Automatická expozice pracuje dobře ve většině, zdaleka ne však všech světelných a snímacích podmínkách. Často také rozhodne špatně třeba o použití blesku.


U této makrofotografie automatické měření zcela selhalo. Dominantní černá plocha s lesknoucí se larvou stále larvu beznadějně přeexponovávala. Nepomohla ani maximální kompenzace -2 EV. Nakonec bylo nutné exponovat v manuálním režimu 1/15 sec, f/11, ISO 200, ohnisko 105 mm a automatiku zcela ignorovat.

U digitálních fotoaparátů je správná expozice několikanásobně důležitější než u barevného negativního filmu. Negativní film má příjemnou „S“ křivku kontrastu, zatímco digitální senzory mají tvrdě ohraničenou lineární křivku. Problém je tedy v tom, že vše co je černější nebo bělejší než koncové body přímky prostě „neexistuje“. Poměrně úzký a z obou stran (černá i bílá) tvrdě omezený dynamický rozsah digitálních fotoaparátů tak silně komplikuje automatické korekce expozice např. na minilabech či při hromadném zpracování v PC.  Spoléhat na ně je tak velmi ošidné a záchrana špatně exponovaných digitálních dat může být buď velmi pracná nebo v horším případě nemožná.

Typické situace kdy bude třeba automatice pomoci jsou např. fotografie Měsíce či Slunce a jeho západů či východů, fotografie na sněhu, studiové fotografie, fotografie interiérů, koncertů, makrofotografie, silně kontrastní fotografie, fotografie v protisvětle či jakékoliv fotografie s dominantní převahou výrazně barevných, světlých či naopak tmavých tónů. Hovoříme potom o tzv. „nestandardních nebo špatných světelných podmínkách“.

  JAK MĚŘENÍ EXPOZICE PRACUJE

Většina moderních DSLR má několik režimů měření expozice. Liší se v podstatě plochou, kterou z celkové scény berou v úvahu pro měření. Přitom různé režimy se hodí při různých situacích. Nejuniversálnější poměrové (zónové či maticové měření – různí výrobci používají různé názvy) pracuje na principu rozdělení celé fotografie na určitý počet zón. Canon používá 35 zón, Nikon 1005, Olympus 49 atd. V každé zóně je zjištěn průměrný jas v EV jednotkách (barva se zcela ignoruje a pracuje se pouze s černobílým jasem) a připojí se další údaje jako poloha zaostřovacího bodu, vzdálenost objektu, svislé/vodorovné fotografování atp. Následně jsou údaje porovnány s databází uvnitř fotoaparátu a fotoaparát se snaží odhadnout správnou expozici pro nalezenou scénu.


Příklad měření expozice pro 6 zón. Ve skutečnosti je zón mnohem více – od 35 do 1005. Z původního obrazu (nahoře) vidí expozimetr pouze průměrný jas každé zóny (dole). Z těchto údajů se snaží odhadnout správnou expozici a určit vhodnou trojici hodnot 1. expoziční čas, 2. clona, 3. ISO. Automatika u tohoto obrázku bude fungovat dobře, protože obrázek je v průměru středně šedý.

  18% STŘEDNÍ ŠEDÁ

Střední šedá je definována jako šedá, která odráží 18% dopadajícího světla. V 8-bitové RGB representaci je vyjádřena jako {127,127,127}. Střední se jmenuje proto, že subjektivně leží ve středu stupnice mezi černou a bílou.


18% šedá tabulka by neměla chybět v žádné fotobrašně. Slouží k určování expozice na základě dopadajícího světla a k přesnému vyvážení bílé barvy.

Je to k nevíře, ale téměř každý dobře exponovaný snímek vede po zprůměrování všech zón na střední šedou. Měření expozice fotoaparátů tedy v principu probíhá tak, že hledají kombinaci expozičního času, clony a ISO citlivosti, která po zprůměrování jasů celé fotografie dá ve výsledku 18% střední šedou.

  LIMITY AUTOMATICKÉHO MĚŘENÍ EXPOZICE

Automatika nemá ani ponětí o síle světla osvětlující scénu. Nemá ani ponětí o odrazivosti předmětů které scénu tvoří. Jediné co vidí a z čeho musí vycházet je světlo odražené od předmětů scény a vstupující do objektivu. Nedokáže tak rozlišit slabé světlo dopadající na světlé předměty od silného světla dopadajícího na tmavé předměty. Jedinou šancí je předpokládat, že průměrná odrazivost světla všech předmětů tvořících scénu je průměrná – neboli předpokládat, že scéna je v průměru středně šedá.

Strategie měření na výslednou střední šedou tedy funguje velmi dobře pro scény, které mají vyvážený podíl světlých a tmavým míst. U nich se snadno exponuje tak, aby střední jas celé scény padl do středu jasových možností senzoru. Tato strategie však selže, pokud základní předpoklad vyváženého podílu světlých a tmavým míst ve scéně neplatí. Fotografujete-li uhlí, automatika snadno dojde k závěru, že fotografujete v průměru šedou scénu, ale ve slabém světle! Expozici zvýší a uhlí tak bude šedé! Stejně tak pokud fotografujete bílý sníh, automatika dojde k závěru, že fotografujete v průměru šedou scénu, ale v silném světle! Expozici ubere a sníh bude šedý – špinavý.


Důvod proč u tohoto obrázku automatika selhala je zřejmý. Rozdělení obrázku (1) na zóny s průměrným jasem ukáže velmi tmavý obrázek (2). Automatika v souladu se svým určením předpokládá, že průměr scény by měl být středně šedý a zóny zesvětlí (3). Výsledkem je sice středně šedá, ale subjektivně silně přeexponovaná fotografie (4).

Naštěstí běžné scény jako letní dovolená, skupiny lidí, krajina atp. předpoklad střední odrazivosti předmětů tvořících scénu dobře splňují. Na to, že scéna je v průměru středně šedá, se v 80% případů dá spolehnout. A pro zbývajících 20% jsou zde metody, jak pomoci.

  METODY MĚŘENÍ EXPOZICE

Konstruktéři fotoaparátů jsou si problému se střední šedou vědomi a tak vybavují fotoaparáty dalšími pokročilými metodami jak expozici změřit, doladit či ověřit. Většina fotoaparátů tedy nabízí 3 někdy i 4 metody měření expozice:

Maticové, poměrové, zónové
(Evaluative, Multi-zone, Multi-segment, Matrix – různí výrobci používají různé názvy)
Scéna je rozdělena do několika zón a porovnávána s rozsáhlou databází známých snímků. Na základě nalezené shody je rozhodnuto o nejlepší expozici pro danou scénu. Do úvahy se většinou bere i aktivní zaostřovací bod, který označuje místo s nejdůležitějším obsahem.
Kdy ho použít:
 V běžné každodenní praxi
Kdy selže: V situacích, kdy nelze předpokládat, že průměrný jas scény je střední šedá. Dále u snímků v protisvětle, silně kontrastních scén a v situacích, kdy požadujeme speciální expoziční záměr (západy slunce, noční snímky atp.).
Celoplošné se zdůrazněných středem (Center-weighted Average)
Podobně jako maticové měření bere do úvahy celou plochu snímku avšak za nejdůležitější část se považuje střed snímku bez ohledu na zaostřovací bod. Okraje snímku tak promluví do expozice mnohem méně významně.
Kdy ho použít: V situacích, kdy chceme řídit expozici podle hlavního objektu, který je jasově blízko středně šedé. To je typické u portrétů zejména v protisvětle nebo v jiných náročných světelných podmínkách. Běžný obličej či pleťová barva obecně je totiž velmi blízko střední šedé a tak se dá k naměření expozice snadno použít.
Kdy selže: Je dost riskantní při reportáži či běžné práci. Silně totiž závisí na jasu místa kde expozici měříte.

Průměrná pleťová barva v černobílém podání je velmi blízko 18% střední šedé. Je tak možné měřit expozici na „pleťovku“, v nouzi i na vlastní ruku. Celoplošné měření se zdůrazněným středem je k tomu velmi vhodné.
Středové (Partial)
Vyhodnocuje pouze malou oblast (cca 8% plochy) ve středu snímku 
bez ohledu na zaostřovací bod.
Kdy ho použít: Výhradně k naměření jasu (EV hodnoty) konkrétního bodu scény.
Kdy selže: Nevhodný pro běžnou práci.
Bodové (Spot)
Vyhodnocuje velmi malou oblast (bod, cca 1-3% plochy) ve středu snímku 
bez ohledu na zaostřovací bod.
Kdy ho použít: Výhradně k naměření jasu (EV hodnoty) konkrétního bodu scény.
Kdy selže: Nevhodný pro běžnou práci.

  MĚŘENÍ DOPADAJÍCÍHO SVĚTLA NA STŘEDNÍ ŠEDOU

Jak již bylo řečeno, algoritmus expozimetrů současných DSLR předpokládá, že scéna je v průměru středně šedá. Algoritmus tedy selže v okamžiku, kdy tento předpoklad není splněn. Nabízí se ale malý trik! Co přímo do scény umístit normalizovanou střední šedou tabulku a naměřit expozici na ní? Potom vlastně předpoklad šedé scény bude 100% dodržen a expozice musí být absolutně přesná!

Na tomto principu je založeno měření dopadajícího světla na střední šedou. Praktická práce s šedou tabulkou potom vypadá následovně:

 1. Do scény umístíme šedou tabulku tak, aby se neleskla! Tento požadavek je kritický a nejlépe ho splní naklápění tabulky vůči zdroji světla až lesky zmizí.
 2. Přepneme na bodové měření expozice a naměříme expozici ve středu tabulky. Tabulka však musí vyplňovat dostatečnou plochu fotografie (pro jistotu minimálně středový kruh), aby bodové měření zaručeně nebylo rušeno okolím tabulky.
 3. Pokud je tabulka příliš malá, tak dočasně prodloužíme ohnisko či se přiblížíme s fotoaparátem blíže k tabulce. Nesmíme jí ale stínit!
 4. Naměřené hodnoty buď uzamkneme, lepší je ale přepnout na manuální režim (M) a nastavit je ručně (vlastně opsat). Nejsme tak v časovém stresu, za jak dlouho uzamčení expozičních hodnot fotoaparát zruší (cca 4 až 10 vteřin). Vrátíme případně zpět ohnisko.
 5. Tabulku ze scény odstraníme a exponujeme zjištěnými hodnotami ostrý záběr.


Dominantní světlé tóny (sníh) vedou při automatickém měření expozice na příliš tmavé fotografie. Vlevo ukázka při běžném měření, vpravo při měření na středně šedou. Žluté šipky označují místo měření expozice.

Vypadá to sice komplikovaně, ale není to tak hrozné, jak to vypadá. Navíc pokud pořizujete více podobných záběrů a dokud se nezmění světelné podmínky, bude zjištěné hodnoty možno ponechat. Měření podle šedé tabulky zajistí nejen expozičně správné ale i vyrovnané výsledky a presentace série snímků bude tak působit nesmírně přirozeně a profesionálně.


Střední šedá a její histogram. Vrchol histogramu je přesně ve středu mezi černou a bílou – proto střední šedá.

I když naměříte hodnoty pomocí šedé tabulky, není vyloučeno provést mírnou kompenzaci expozice. Metoda měření na šedou je sice z fyzikálního pohledu velmi přesná, ale subjektivní hodnocení výsledků je důležitější. Takže i tady se kreativitě meze nekladou.


Při dokumentaci a přefocování obrazů či jiných předmětů, kde vám záleží na přesné barevné i jasové interpretaci, je výhodné nechat v růžku kousek střední šedé. Umožní později v počítači doladit barvy i jas a snadno se odstraní. Většina editorů totiž umí vyvážit barvy a jas podle „zaručeně šedé“, kterou jim ukážete v obrázku.

  KOMPENZACE EXPOZICE (EXPOSURE COMPENSATION) 

Expoziční kompenzace znamená ruční rozvážení expozice oproti hodnotě změřené a nastavené automatikou. Většinou pracuje v rozmezí ±2-5 EV okolo fotoaparátem změřené hodnoty. Většinou lze nastavit, zda krok má být hrubší 1/2 nebo jemnější 1/3 EV. Vzhledem k poměrně omezenému dynamickému rozsahu DSLR (kolem 6 EV) lze doporučit spíše krok 1/3 EV, protože chybná expozice již tak vzácný dynamický rozsah snižuje.

  UZAMČENÍ EXPOZICE (EXPOSURE LOCK, AE LOCK)  

Stisknutím tohoto tlačítka, často označeného hvězdičkou, se provede změření expozice právě sledované scény a na cca 4-10 vteřin uzamčení zjištěných hodnot. To umožní zablokovat zjištěné hodnoty bez ohledu na následnou změny scény. Kdy je to potřeba? Např. když jste změřili scénu a potom změnili kompozici snímku (pohnuli s fotoaparátem) a chcete zachovat hodnoty expozice z původní scény. Nebo při měření expozice pomocí střední šedé tabulky.

  HISTOGRAM

Jedním z nejúčinnějších nástrojů jak zjistit či ověřit správnou expozici je histogram. Porozumění histogramu vám dá vysokou jistotu, že z hlediska expozice jste pořídili dobrý snímek. Současně vám poskytne velmi kvalitní informaci, jak případně snímek expozičně upravit. Mnoho nepravých zrcadlovek (SLR-like, EVF) či kompaktních fotoaparátů poskytuje tzv. Živý (Live) histogram, neboli aktuální histogram právě pozorované scény. Pokud DSLR není v režimuŽivý náhled (Live View), tak živý histogram poskytnout nemůže (senzor je mimo krátkou dobu expozice kryt zrcátkem). Nicméně metodou cvičného pořízení snímku, prohlédnutím histogramu a případnou úpravou expozice lze docílit zcela stejného efektu.

 Co to je histogram
Histogram není nic jiného, než statistika kolik pixelů snímku má jaký jas. Běžný jasový histogram obsažený snad ve všech DSLR, je sestaven jen z jasového kanálu a zcela tak ignoruje barvu. Jas každého pixelu lze přitom vyjádřit jako R+G+B neboli každá barva přispěje do jasu stejným dílem. Další vysvětlení histogramu najdete zde.


Histogram říká plochu jednotlivých jasů od černé po bílou v obraze. Na obrázku je ukázka plochy velmi tmavých bodů (převládají) a velmi světlých. Z histogramu je též patrné, že plocha (počet) středně šedých bodů je poměrně malá. Je-li histogram nahoře uříznut, neznamená to nic jiného, než že bodů s tímto jasem je tolik, že se do histogramu již nevešly. Převládající tmavé tóny ani skromný počet šedých pixelů však není chyba. Odpovídá to náladě a záměru snímku.

 Přepálená bílá (Highlight)
Svislá černá čára u čistě bílé (na histogramu vpravo) naznačuje přepaly – místa bez jakékoliv kresby (v RGB representaci vyjádřené jako {255,255,255}). Existence přepalů sama od sebe není špatně, je však třeba si uvědomit, že přepaly neobsahují žádnou kresbu. Jsou tedy jednolitou bílou plochou, která často působí nepřirozeně a nepěkně. Přepaly lze ale někdy i využít ve svůj prospěch a sice pro separaci objektu při požadavku na průhledné pozadí. To bývá typické např. pro produktovou fotografii.


Příklad reálného histogramu fotoaparátu Canon u fotografie využívající celý rozsah jasů. Vysoký počet bílých bodů (čára zcela vpravo na histogramu) naznačuje ztrátu kresby v poměrně velké ploše kolem postavy. Přepálená místa blikají.

 „Podpálená“ černá (Shadow)
Stejně jako přepaly bílé je možné sledovat místa s čistě černou kresbou (RGB ={0,0,0}). Můžeme jim říkat třeba „podpaly“ a jsou to opět místa bez jakékoliv kresby s čistě černou barvou. Na histogramu se prozradí čárou zcela vlevo. Sice se o nich příliš nehovoří, ale představují podobný problém jako přepaly bílé. Subjektivně ale přepal bílé působí na fotografii „dráždivěji“ než podpal černé. Bohužel mnoho fotoaparátů podpaly nijak nesignalizuje a tak je třeba se spoléhat jen na histogram.

 RGB histogram
Jasový histogram přítomný na všech DSLR je bezesporu obrovským expozičním pomocníkem, o kterém si filmoví fotografové mohou nechat jen zdát. Ukrývá se v něm ale jedna zrada, kterou zkušený digitální fotograf musí sledovat. Tím, že jasový histogram ukazuje pouze graf a případně přepaly součtu jednotlivých barevných kanálů R+G+B, může se snadno stát, že zamaskuje přepal pouze v jednom barevném kanále.

Příklad:

 • Představte si barevný pixel obrazu s RGB hodnotami {200,210,200}. Jeho jas je (200+210+200) / 3 = 203, což odpovídá světle šedé. Žádný přepal fotoaparát nehlásí, protože tento jas je uvnitř rozsahu 0 až 255.
 • Nyní si představte barevný pixel obrazu s hodnotami {255,200,155}. Jeho jas je (255+200+155) / 3 = 203, čili stejná šedá jako v prvním případě. Ani tady fotoaparát logicky žádný přepal nehlásí, protože výsledný jas je též uvnitř rozsahu 0 až 255.
 • Hodnota 255 však signalizuje přepal, ale pouze v červeném kanále!

Takový přepal v pouze jednom či dvou barevných kanálech není na jasovém histogramu a při kontrole přepalů vidět a snadno si tak můžete přinést domu špatně exponovanou fotografii. Přepal např. červeného barevného kanálu se projeví tak, že fotografie v červených barvách nekreslí, ztratí se jemné detaily kresby a předměty vypadají jako z umělé hmoty.


Fotografie pořízená za jasného slunečního počasí a přesto, že jasový histogram (černá) je zcela v pořádku (dokonce naznačuje mírnou podexpozici), tak červený kanál je přeexponován! V důsledku toho je kresba sytě červeného listu silně zhoršena a listy vypadají jak polité červenou barvou.

Fotoaparáty vyšší třídy proto nabízejí tzv. RGB histogram. Jedná se vlastně o 3 histogramy sestavené pro každý barevný kanál RGB samostatně. Zda chcete sledovat jasový histogram, RGB histogram či všechny 4 dohromady je většinou možné volit v menu. Pohledem na RGB histogram je tak možné odhalit a opravit jasové přepaly ale i přepaly  v jednotlivých RGB kanálech.

 Jaké je řešení pro DSLR bez RGB histogramu?
Jediným řešením je z fotografované scény odhadnout, že hrozí nebezpečí RGB přepalu. Na RGB přepaly jsou náchylné scény s jednou sytou dominantní barvou fotografované v jasném světle – typicky květiny na slunci. Oproti automaticky změřeným hodnotám je potom třeba naslepo snížit expozici o cca -0.5 až -1.5 EV a doufat, že přepal nenastane.

Na přepaly v červeném kanále jsou velmi náchylné i portréty pořizované v umělém světle. Světlo žárovek či halogenů je jak známo červené a lidská pleť rovněž obsahuje hodně červené. Takže oboje dohromady snadno přepálí červený kanál. Řešení je takové snímky dle jasového histogramu mírně podexponovat (cca -1 EV). Jinak se ztratí kresba v obličeji a lidé vypadají bledí a bez kresby jako „smrt“.

  ZÁVĚR K MĚŘENÍ EXPOZICE

Spoléhat se na automatickou expozici je velmi praktické v případě, že nemáte žádné větší fotografické ambice či reportážní charakter snímání ani nic jiného neumožňuje. V ostatních případech, kdy je na snímek čas a chcete mít jistotu dobře exponovaného snímku je více než moudré chápat automatiku jako velmi fundovaného poradce. Její výsledky je ale třeba kontrolovat, nejlépe podle histogramu, a případně dolaďovat. Nástrojů je k tomu naštěstí u moderních digitálních fotoaparátů více než dost..

Základy správné expozice

Správná expozice je bezesporu jedním z klíčových faktorů na cestě ke kvalitní fotografii. Co naplat že se vám podařil životní záběr když je beznadějně podexponován nebo přeexponován! Přitom expozici na straně fotoaparátu ovlivňují pouhé 3 faktory – expoziční čas, clona a ISO citlivost.


Expozičně těžká scéna, kde bylo nutné zvládnout poměrně silné protisvětlo zapadajícího Slunce a snímek vyladit tak, aby působil jako náladovka/silueta. Národní park Joshua Tree, Kalifornie, USA.

Denní nebo umělé světlo osvětluje fotografovanou scénu a scéna část dopadajícího světla odráží. Část odraženého světla se trefí do objektivu, kde projde kruhovým otvorem (clonou ve středu objektivu) a dopadne na senzor. Celkové množství světla které dopadne na senzor ovlivňují pouhé dva faktory – expoziční čas a průměr clony v objektivu. Třetím faktorem který ovlivní expozici je elektronické řízení citlivosti senzoru na světlo, a tedy ISO.

3 faktory ovlivňující expozici snímku na straně fotoaparátu tedy jsou:

 1. Expoziční čas = doba jak dlouho světlo působí na senzor
 2. Clona = průměr kruhového otvoru ve středu objektivu
 3. ISO citlivost = elektronicky řízená citlivost senzoru na světlo

 

  EXPOZIČNÍ ČAS (RYCHLOST ZÁVĚRKY)

Expoziční čas je doba, jak dlouho světlo působí na senzor DSLR. Senzor v zásadě počítá fotony dopadajícího světla a tak logicky expoziční doba jejich počet čili expozici ovlivňuje. Lidské oko se však nechová lineárně nýbrž logaritmicky. V praxi to znamená, že pokud sestavíte subjektivně stejně odstupňované stupně šedé, bude podíl jasu (ne rozdíl) sousedních hodnot vždy stejný. Ve fotografické praxi se používá nejjednodušší možný násobitel a sice 2. Základní hodnoty tedy odpovídají vždy zvýšení/snížení jasu 2x.

Zóna Relativní jas
1 1
2 0.5 (1/2)
3 0.25 (1/4)
4 0.125 (1/8)
5 0.0625 (1/16)
6 0.03125 (1/32)
7 0.015625 (1/64)
8 0.007812 (1/128)

Tabulka symbolicky ukazuje, že vždy když zvýšíte/snížíte množství světla 2x, subjektivně světlost skočí o stejný stupínek. Oko tedy vnímá logaritmicky – stejný přírůstek hodnotí vždy při stejném násobku světla.

 

Základnímu násobiteli 2x odpovídá i základní stupnice expozičních časů:

…, 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, … vteřiny

Že krok není vždy přesně 2x je způsobeno snahou používat „rozumná čísla“ a proto se čísla zaokrouhlují. V praxi se také používá jemnější dělení, kdy mezi sousedními hodnotami na výše uvedené stupnici je ještě jedna mezihodnota (1/2) nebo dvě mezihodnoty (1/3 a 2/3). Důležitý závěr ale je, že změna expozičního času o 1 hodnotu na uvedené základní stupnici expozičních časů mění množství světla dvakrát neboli o tzv. 1 expoziční hodnotu EV.

 Rychlost závěrky
Místo termínu expoziční čas se občas používá termín rychlost závěrky. Označení vychází ze skutečnosti, že mechanické závěrky moderních zrcadlovek pracují na principu přejezdu štěrbiny vytvořené lamelami závěrky přes senzor čímž určí expoziční dobu. Rychlost závěrky je potom možné spočítat ze vztahu:

Rychlost závěrky = Dráha závěrky / Expoziční čas

V praxi se ale skutečná rychlost závěrky nijak nepoužívá ani neudává a termín rychlost závěrky tak často ve skutečnosti označuje expoziční čas.


Princip štěrbinové závěrky tvořené dvěma lamelami a používané v DSLR.

 Elektronická závěrka – krátké expoziční časy
U velmi krátkých časů (např. 1/2000 sec) je obtížné si představit, že jakákoliv mechanická závěrka dokáže takto krátký čas realizovat. Mechanická závěrka se tak kombinuje se závěrkou elektronickou. Elektronická závěrka pracuje na jednoduchém principu, kdy elektronika sbírá náboj ze senzoru pouze po určitou dobu, která je kratší než otevření mechanické závěrky. Po zbylou dobu, kdy je však stále mechanická závěrka otevřená, se náboj ze senzoru již nepoužije.

Zatímco filmové zrcadlovky mají pouze mechanické závěrky, kompaktní digitální fotoaparáty a nepravé digitální zrcadlovky (SLR-like, EVF) bývají vybaveny pouze elektronickou závěrkou. DSLR jsou většinou vybaveny mechanickou závěrkou v kombinaci s elektronickou.

 Expoziční čas versus pohyb a ohnisko (pohybový management)
V praxi však nemůžeme nastavit hodnoty expozičního času jak bychom si přáli. Ve většině případů jsme totiž omezeni nebezpečím rozhýbání snímku a/nebo pohybovou neostrostí:

Rozhýbání snímku vzniká v důsledku Vašich pohybů s fotoaparátem (třes rukou). Hrubě platí zásada, že z ruky se dá bez problémů udržet převrácená hodnota aktuálně použité přepočítané ohniskové vzdálenosti. Fotografujete-li např. ohniskem 200 mm na DSLR s koeficientem přepočtu (crop faktorem) 1.6x, bezpečný čas je cca 1 / (200 * 1.6) = 1/320 sec. Když se ale budete na záběr maximálně soustředit, zadržíte dech případně využijete nějakou podpěru, udržíte mnohem delší čas.

Řešením je samozřejmě stabilizátor obrazu, dále pak stativ nebo monopod. Ty ale  snižují pohotovost k záběru a ne vždy jsou k dispozici. V praxi se dá použít obyčejné koště, které postavíte před sebe a jednou rukou přitáhnete fotoaparát k jeho násadě. Je to operativní, slušně stabilizující, mobilní, najdete ho všude a v neposlední řadě – když koště odložíte tak ho nejspíš nikdo neukradne…


Krátký expoziční čas (zde 1/200 sec) dokáže účinně zastavit pohyb. Na fotografii jsou kapky vody.

Naopak pohybová neostrost vzniká vlivem pohybu fotografovaného objektu. Exponujete-li 1 vteřinu běžícího koně, zbude po něm jen rozmazaná šmouha. U rychlých pohybů ve vzdálenosti cca 10 m od vás (auta, tenis, běh, fotbal, běžící zvířata atp.) počítejte s tím, že budete v praxi potřebovat minimálně 1/200 sec, spíše však 1/320 nebo i 1/500 sec k „zmrazení“ pohybu! Mírné rozmazání pohybujícího se objektu může být i záměr ke zdůraznění dynamiky scény, většinou je ale na závadu.

 Panning (sledování objektu, švenkování)
Je-li rychlost pohybu objektu opravdu vysoká (akční scény – sport, zvířata atp.), tak nebezpečí pohybové neostrosti je velké a vyžaduje extrémně krátké expoziční časy. Pomoci může sledování pohybujícího se objektu fotoaparátem (tzv. panning, česky švenkování). Je nutné pokud možno plynule sledovat pohybující se objekt v hledáčku. Pohybem fotoaparátu se sníží relativní rychlost pohybujícího se objektu a naopak se zvýší relativní rychlost pozadí. Díky panningu se dá fotografovat s rozumnými expozičními časy a výsledkem je zaostřený a jakoby klidný objekt na „pohybujícím se“ rozmazaném pozadí. Chce to praxi ale jde to.


Panning je způsob, jak ostře zachytit rychle se pohybující objekt a současně efektně rozmazat pozadí. Současně je to jediná záchrana v situaci, kdy nedostatek světla neumožní nastavit dostatečně krátký expoziční čas.

 Dlouhý expoziční čas a šum
V praxi jsme bohužel omezeni i v oblasti dlouhých expozičních časů. Při časech delších než cca 1 vteřina se u současných senzorů začíná objevovat tzv. „Dark current noise“ – šum způsobený jemnými fluktuacemi elektronů uvnitř senzoru. Tento druh šumu se objeví i při expozici úplné tmy (odtud název Dark current noise). Čím delší je expozice a čím teplejší je senzor, tím významnější bude tento šum v obraze.

Některé DSLR proto u delších expozičních časů (nad cca 1 vteřina) zapínají buď automaticky nebo podle nastavení v menu redukci šumu (Long Exposure Noise Reduction). Jedná se o softwarové odstranění šumu z obrazu jehož výpočet může trvat i několik vteřin a výrazně tak zpomalí fotografování.

Jak je na tom s šumem při dlouhých časech vaše DSLR můžete snadno otestovat sami. Vypněte redukci šumu (jde-li to), nasaďte na objektiv krytku (tím budete exponovat bez světla) a nastavte ISO 100 nebo 200 a expoziční čas cca 30 vteřin. Exponujte snímek. Výsledná fotografie by měla být čistá černá, jakékoliv světlé body v obrazu představují Dark current noise.

  
Dark current noise se projevuje při dlouhých expozicích a je dán náhodnými fluktuacemi v senzoru. Není ale nijak tragický. Vlevo realita při expozici 30 vteřin (výřez 1:1), vpravo stejný obrázek ale pro názornost zesvětlen.

 Rozhodující okamžik
Ve fotografii se používá termín „Rozhodující okamžik“. Je to ta pověstná setina vteřiny, v které když zmáčknete spoušť, tak zachytíte jedinečný, spontánní a správný záběr, kdy je vše poskládáno v záběru tak, jak má být. Proto udržujte svůj fotoaparát stále v pohotovosti se správně nastavenými hodnotami.

Bohužel mezi stiskem spouště a zahájením vlastní expozice uplyne vždy určité malé zpoždění. Zpoždění je způsobeno tím, že DSLR musí provést před vlastní expozicí řadu operací – od mechanických (zaostření, zavření clony na nastavenou úroveň, sklopení zrcátka) až po elektronické – např. vynulování senzoru. Naštěstí ale rychlost reakce na spoušť je u DSLR velmi dobrá (kolem 50 ms) a tak nepředstavuje velký problém.

  CLONA A CLONOVÉ ČÍSLO

Množství světla které projde objektivem lze řídit clonou – kruhovým otvorem ve středu objektivu. Čím větší je průměr clony, tím více světla projde objektivem a dopadne na senzor. V praxi je clona v objektivu zkonstruována z tenkých kovových lamel, které vytvoří přibližně kruhový tvar.

Množství světla které projde clonou je logicky úměrné ploše otvoru clony nikoliv jejímu průměru (D). V praxi to znamená (a často mate), že když zdvojnásobíte průměr clony D, tak zečtyřnásobíte množství světla čili zečtyřnásobíte expozici. Chcete-li tedy skutečně pouze zdvojnásobit expozici, musíte otevřít clonu nikoliv 2x ale pouze 1,4x (pro kruhové clony znamená zdvojnásobení plochy zvětšení průměru clony D o odmocninu ze 2 což je ~1,4; plocha kterou světlo prochází je 3,14 * r2, kde r je poloměr clony).


Clona je přibližně kruhový otvor ve středu objektivu. Množství světla které clonou projde je úměrné její ploše a plocha je určena průměrem clony D.

Množství světla dopadajícího na senzor závisí nejen na otvoru clony, ale též na vzdálenosti clony od senzoru. Možná překvapující, ale logické. Situace je podobná jako když promítáte obraz na plátno. Oddalováním projektoru od plátna se sice obraz zvětšuje ale současně bledne, protože se světlo „ředí“ na větší plochu. Oddálíme-li projektor 2x, intenzita světla na plátně klesne 4x (světla ubývá s 2 mocninou, protože plocha roste také s druhou mocninou). Co je ale ve fotoaparátu vzdálenost otvoru clony od senzoru? To je ohnisková vzdálenost objektivu!


Prodloužením ohniskové vzdálenosti objektivu (vzdálenosti clony od senzoru) se zvětší obrazové pole objektivu a na senzor dopadne méně světla.

 Clonové číslo F
Uvažovat při expozici ohniskovou vzdálenost je dost nepraktické. Proto již staří fotografové přišli na jednoduchý trik jak věc dramaticky zjednodušit. Zavedli clonová čísla F, která z úvah ohniskovou vzdálenost vyřazují. Clonové číslo F (např. 2.8) tak zajistí stejné množství světla na senzoru u objektivu s ohniskovou vzdáleností 15 mm i 300 mm. Jak toho dosáhli? Dostane-li objektiv z těla fotoaparátu příkaz nastavit clonové číslo např. 2.8, objektiv si sám spočítá potřebný průměr clony. Aktuální ohniskovou vzdálenost zná (a to i při zoomu) a průměr clony spočítá jako:

průměr clony v mm = aktuální ohnisková vzdálenost v mm / clonové číslo

Příklady:
300 mm teleobjektiv při clonovém čísle F=4 musí nastavit průměr clony 300/4=75 mm
20 mm objektiv při clonovém čísle F=4 musí nastavit průměr clony 20/4=5 mm

Mimochodem tento fakt je příčinou toho, proč teleobjektivy (např. 300 mm) mají zřídka kdy světelnost (minimální clonové číslo) lepší než 4. Je to tím, že i při clonovém čísle 4 vychází průměr clony 75 mm – což znamená velký, těžký a drahý objektiv.

Často se též setkáváme se zápisem clony ve tvaru např. f/4.5. f neznamená nic jiného, než ohniskovou vzdálenost a zápis f/4.5 tedy značí „poděl ohniskovou vzdálenost clonovým číslem a získáš průměr clony“.

 Clona a ostření
Poslední komplikací u clony je fakt, že výše uvedené výpočty berou do úvahy ohniskovou vzdálenost objektivu. Ohnisková vzdálenost je ale definovaná pouze při zaostření objektivu na nekonečno! Bližší předměty se zobrazují „za senzor“ a pro jejich zaostření je tedy třeba objektiv trochu oddálit – čili jeho ohniskovou vzdálenost „trochu prodloužit“. Tím se ale ovlivňuje expozice! Moderní fotoaparáty s TTL měřením dokáží tuto skutečnost kompenzovat ale je potřeba počítat s tím, že u záběrů zblízka (makro) klesá reálná světelnost objektivů.

 Základní stupnice clonových čísel
Výsledkem je stupnice clonových čísel, která podobně jako expoziční čas a ISO a v souladu s fyziologickými vlastnosti lidského oka zajišťuje násobky expozice 2x. Úvahy s ohniskovou a zaostřovací vzdáleností můžeme nechat na automatickém TTL měření DSLR, co ale nelze potlačit je fakt, že plocha clony roste s druhou mocninou průměru clony. Základní stupnice clonových čísel proto nejsou násobky 2 ale násobky odmocniny ze 2 tj. ~1.4:

1.0, 1.4, 2.0, 2.8, 4.0, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 45, …

V praxi se opět používá jemnější dělení, kdy mezi sousedními hodnotami na výše uvedené stupnici je ještě jedna mezihodnota (1/2) nebo dvě mezihodnoty (1/3 a 2/3).

  ISO CITLIVOST

ISO citlivost udává citlivost senzoru na světlo. Vlastní senzor přitom nijak ovlivnit nelze, co ale ovlivnit lze je velikost zesílení signálu ze senzoru. Čím vyšší bude toto zesílení (čím vyšší bude ISO citlivost), tím se elektronika spokojí se slabším signálem ze senzoru. Připomíná to ovladač „Hlasitost“ (Volume) na hudebních zesilovačích – přehráváte-li slabě nahranou kazetu, můžete hlasitost dohnat silně vytočeným ovladačem Volume.

V praxi nemá smysl normovat vlastní zesílení, protože senzory různých výrobců reagují na světlo různě. Co má ale smysl normovat je celková citlivost soupravy senzor + zesilovač. Citlivost se proto standardně udává v ISO jednotkách a hrubě odpovídá citlivosti klasického filmu. Každá sousední hodnota na ISO stupnici mění citlivost vždy právě 2x. Typická základní stupnice ISO tedy je:

…, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, …

Pokud zvýšíme ISO citlivost 2x (např. z ISO 100 na ISO 200), ke stejné expozici stačí poloviční množství světla (poloviční množství fotonů). V praxi se u některých DSLR používá i jemnější dělení, kdy mezi sousedními hodnotami na výše uvedené stupnici je ještě jedna mezihodnota (1/2) nebo dvě mezihodnoty (1/3 a 2/3), přičemž velkou výhodou všech digitálních fotoaparátů je fakt, že je možné snadno nastavovat ISO pro každý snímek jinak. V klasické fotografii to znamená vyměnit film, což je v terénu téměř nemožné.

 ISO a šum
Bohužel se zvyšující se ISO hodnotou roste obrazový šum. Situace je opět podobná našemu příkladu se slabě nahranou kazetou. I tu lze díky zesílení přehrávat nahlas, ale každý jistě zná jak utrpí kvalita zvuku. Obrazový šum se na fotografii projeví jako náhodné barevné body viditelné zejména v tmavých částech snímku a úspěšně rozežírající hrany v obraze. Vysoký obrazový šum tak nejen subjektivně zkazí obraz ale sníží též i jeho ostrost.

Obrazový šum je částečně podobný zrnu klasického filmu. U filmu též zrno roste s jeho stoupající citlivostí – stoupajícím ISO. Avšak na rozdíl od zrna, které působí pro diváka příjemně a přirozeně, barevný obrazový šum digitálních senzorů je jen stěží možné prohlásit za příjemný. V drtivé většině případů tak bohužel spíše znehodnotí fotografii.

Proto je v praxi nutné nastavovat vždy co nejnižší ISO situace dovolí. Současné DSLR zvládají téměř neznatelný šum pro ISO 400 a méně. Pro ISO vyšší než 800 je šum v obraze již patrný, fotografie jsou ale stále ještě použitelné, pro ISO vyšší než 1600 je šum v obraze již velmi patrný a ještě vyšší ISO hodnoty jsou spíše již jen nouzová řešení.

Proč tedy potřebujeme zvyšovat ISO když kazí obraz? Důvodem jsou špatné světelné podmínky (málo světla). V situaci, kdy již nelze ani prodlužovat expoziční čas ani více otvírat clonu, musíme zvýšit ISO, aby byl snímek vůbec realizovatelný.


Digitální obrazový šum není na rozdíl od filmového zrna nic pěkného. Sníží kontrast obrazu, rozežere hrany a celkově působí velmi nepěkně. Ukázka šumu při ISO1600.

 Pozor na funkci „Auto-ISO“
Na některých DSLR věnujte pozornost funkci Auto-ISO. Je jí většinou možné zapnout či vypnout v menu, přičemž nezřídka kdy bývá standardně zapnuta. Funkce Auto-ISO sama ve špatných světelných podmínkách zvyšuje ISO a to dokonce i v situaci, kdy je ISO nastaveno ručně na konkrétní hodnotu. Může se vám tak snadno stát, že i když snímáte slabě osvětlené scény ze stativu a kvůli nízkému šumu jste záměrně nastavili nízké ISO, funkce Auto-ISO vám ho sama přestaví na vysoké hodnoty a znehodnotí snímek!

 Poměr signál/šum (Signal to Noise Ratio, SNR)
V praxi není ani tak důležitá absolutní hodnota šumu, ale poměr šumu k užitečnému signálu. Stejná hodnota šumu je totiž mnohem více vidět ve slabém signálu, než v silném. Proto se v praxi používá tzv. Poměr signál/šum (Signal to Noise Ratio, SNR). Čím vyšší je tento poměr ve prospěch signálu, tím méně je na snímku šum vidět.

 Odšumovací programy
Snad každý editor fotografií má funkci potlačení šumu. Každé potlačení šumu však vede k degradaci obrazu, zejména k poklesu jeho ostrosti. Opět to připomíná muziku – potlačení hudebního šumu většinou vede ke ztrátě výšek. Vzhledem ke konstrukci senzorů s Bayerovou maskou RGBG je šum nejpatrnější v modrém kanále (Blue), dále v červeném (Red) a díky dvojnásobné citlivosti senzorů na zelené světlo (Green) bývá zelený kanál nejméně zašuměn. Je proto možné experimentovat s potlačením šumu pouze v modrém a červeném kanále, kde bývá nejmarkantnější.

Snad nejlepším programem na automatické potlačení šumu ve fotografiích je program NeatImage. Můžete hostáhnout zde a jeho funkční demo je pro nekomerční použití zdarma. Pracuje na následujícím principu:

 1. V obrázku mu ukážete oblast s typickým šumem nebo mu zadáte přednastavený šumový profil – sdělíte mu typ Vašeho fotoaparátu, nastavení ISO snímku a JPEG kompresi
 2. On si tento šum zanalyzuje
 3. Na základě provedené šumové analýzy reálného šumu aplikuje filtr na celý obraz
 4. Umožní vám výsledek různě dolaďovat a samozřejmě uložit


Odšumovací programy dokáží šum potlačit většinou výměnou za mírnou ztrátu ostrosti obrazu. Na ukázce vlevo šum při ISO1600, vpravo filtrovaný obraz programem NeatImage.

  RECIPROCITA ČASU, CLONY A ISO

Z logiky věci vyplývá, že pokud např. zdvojnásobíte množství světla změnou clony nebo totéž docílíte změnou expozičního času nebo ISO, je to jedno a výsledek je tentýž. Proto se můžete téměř 100% spolehnout na reciprocitu (záměnnost) účinku změny clony, expozičního času a ISO. Z hlediska expozice (nikoliv samozřejmě z hlediska ostatních vlivů na výslednou fotografii) je tedy zcela lhostejné, jestli exponujete clonou f/2.0 a časem 1/500 sec při ISO 100 nebo clonou f/2.8 a časem 1/250 sec při ISO 100. Clona sice omezila množství světla na půlku ale dvojnásobný expoziční čas množství světla opět vrátil na původní hodnotu. Stejnou expozici by zařídila i sada: clona f/2.0, čas 1/1000 sec při ISO 200, kde zmenšení množství světla na půlku díky zkrácení času vykompenzovala dvojnásobná ISO citlivost.

V praxi je tak možné najít velké množství trojic – clona / čas / ISO – které povedou ke stejné expozici. Zatímco volbu času podřizujeme zvládnutí pohybové neostrosti a rozhýbání snímku, clona určuje hloubku ostrosti a ISO nám nepříjemně zvedá šum. Správné nastavení sady těchto 3 hodnot tedy musí vést nejen k dobré expozici (množství světla) ale i k výrazově a technicky správnému pojetí snímku.

  EV HODNOTA – ABSOLUTNÍ MNOŽSTVÍ SVĚTLA NA SCÉNĚ

V každém oboru lidské činnosti je užitečné určit si nějaké stabilní a nezávislá měřítka – tzv. absolutní veličiny. Nejinak je tomu i ve fotografii, kde si fotografové zvykli používat tzv. EV hodnoty. EV hodnoty měří absolutní množství světla na scéně vně fotoaparátu a každý pozorovatel nezávisle na vybavení a metodě musí dojít ke stejné hodnotě EV měří-li ve stejném místě (bodě) scény.

Každý bod scény má samozřejmě jiné EV – jiný jas. Pro stanovení správné expozice je ale nutné stanovit průměrné EV scény. Na tuto hodnotu bude potom nastavena expozice. Typické průměrné EV hodnoty různých scén ukazuje tabulka:

EV Typická situace  Příklad scény
-6 až -2 Noc velmi daleko od světel měst, scéna osvětlena jen hvězdami či měsícem
-1 až 1 Noc s osvětleným městem opodál
2 až 5 Scéna osvětlená svíčkami, noční spoře osvětlená ulice
5 až 7 Noční či spoře osvětlené interiéry (kostel, chrám), pražská Lucerna, noční hodně osvětlená ulice
7 až 8 Sportovní haly, běžně osvětlené interiéry, obchodní centra, hluboký les
9 – 11 Východ a západ slunce, zamračená krajina, objekty ve stínu, přesvícené interiéry
12 – 13 Lehce zamračený ale světlý den, jarní slunný opar
14 – 16 Slunný den
17 a víc Málokdy v běžné přírodě, lze dosáhnout silným bodovým nasvícením

Všimněte si jedné podstatné věci. Ukázky ukazují rozsah světla od 1 EV do 15 EV. To je poměr jasů více než 1:16 000! Přesto když se díváme na fotografie položené vedle sebe, tak výrazný rozdíl světla nevnímáme. Jinými slovy – fotografie působí jasově stejně. To je důsledek regulace světla časem, clonou a ISO citlivostí na stále stejnou pro senzor vyhovující hodnotu.

Expoziční automatika DSLR je schopná pracovat jen v určitém rozsahu jasů. Konkrétní hodnoty najdete v technických parametrech vaší DSLR, v praxi se pohybují v rozsahu cca 1 až 20 EV. U slabého světla pod 1 EV expoziční senzoru již „nevidí“ zatímco u silného světla nad 20 EV jsou senzory oslněny. V praxi je ale rozsah dostatečný (viz tabulka) a nepředstavuje velký problém.

K měření EV lze s výhodou použít fotoaparát a jeho vestavěný expozimetr. Expozimetr fotoaparátu se snaží regulovat množství světla, které z vnějšku propustí dovnitř na senzor nebo film. Snaží se regulovat množství světla na stále stejné množství (takové, které vyhovuje senzoru), přičemž správné množství světla je takové, které v průměru za celou fotografii vytvoří přibližně střední šedou.

  EXPOZIČNÍ HODNOTA (EXPOSURE VALUE, EV)

Známe-li expoziční čas, clonu a ISO citlivost dobře exponovaného snímku (snímku, který v průměru vede na střední šedou), můžeme stanovit průměrnou EV hodnotu scény. Čím kratším expozičním časem bylo snímáno, tím bylo na scéně více světla a zkracování času tak zvyšuje EV. Stejně tak s čím větším clonovým číslem bylo snímáno, tím bylo na scéně více světla a zvyšování clonového čísla tak zvyšuje EV. Naopak čím vyšší ISO citlivost jsme pro správný snímek potřebovali, tím méně bylo na scéně světla a zvyšování ISO tak EV snižuje.

Sousední hodnoty EV mění faktor světla 2x (na polovinu nebo dvojnásobek). Zvýšení o 1 EV tak signalizuje zdvojnásobení světla na scéně zatímco snížení o 1 EV ukazuje pokles světla na polovinu. Z uvedeného vyplývá, že expozice má opět logaritmický charakter, což perfektně odpovídá lidskému vnímání světla. EV=0 znamená expozici časem 1 vteřina při cloně f/1 a ISO=100.

expoziční čas (sec) přírůstek EV clonové číslo přírůstek EV ISO přírůstek EV
1 0 1.0 0 50 1
1/2 1 1.4 1 100 0
1/4 2 2.0 2 200 -1
1/8 3 2.8 3 400 -2
1/15 4 + 4.0 4 + 800 -3
1/30 5 5.6 5 1600 -4
1/60 6 8 6 3200 -5
1/125 7 11 7 6400 -6
1/250 8 16 8 atd.
1/500 9 22 9
1/1000 10 32 10
1/2000 11 45 11
Tabulka k zjištění EV hodnoty z expozice snímku:
Jednoduše zjistěte přírůstek EV z expozičního času (např. 1/500 = 9 EV), přičtěte přírůstek EV z clonového čísla (např. clona f/ 8 = 6 EV) a přičtěte přírůstek EV z ISO (např. ISO=200 je -1 EV). Celkové EV je tedy 9 EV + 6 EV – 1 EV = 14 EV. Expoziční hodnota (průměrné množství světla na scéně) při 1/500sec, cloně f/8 a ISO 200 je tedy 14 EV.

 EV hodnota matematicky
Expoziční hodnoty v tabulce výše je možné exaktně vyjádřit jako dvojkový logaritmus expozičního času, druhé mocniny clonového čísla a ISO:
EV  = log2 (F2 / t) – log2 (ISO / 100) =
= log2 F2 + log2 (1 / t) – log2 (ISO / 100) =
= 2 * log2 F – log2 t – log2 (ISO / 100)
kde F je clonové číslo a t je expoziční čas v sekundách.

 EV kalkulátory
Přesto že výpočet EV je relativně snadný, lze pro výpočet s výhodou využít nejrůznějších kalkulátorů. Příklad takové webové EV kalkulačky je zde http://www.dpreview.com/learn/?/Glossary/Exposure/Exposure_01.htm či česky zdehttp://kukla.webpark.cz/tools/ev.htm..

Dlouhé expozice – volba a příprava vybavení

Na základě četných dotazů jsem se rozhodl připravit mini sérii o tom, jak na fotografování s dlouhými časy. Samotný pojem “Dlouhé expozice” je relativní. Můžeme se bavit o několika sekundách, minutách či dokonce hodinách. A proto tato série článků, ve které probereme všechny uvedené varianty. A abychom dokázali vůbec snímek s dlouhým časem pořídit, budeme v první řadě potřebovat správné vybavení. Použít můžeme v podstatě jakýkoli digitální (i klasický) fotoaparát s tím, že čím méně bude produkovat šumu, tím lépe. Přesto i velmi dostupné amatérské modely DSLR či kompaktů s výměnnými objektivy dokáží pořídit překvapivě dobré snímky. Základem totiž není ani tak drahý fotoaparát jako vhodné příslušenství, příprava a postup práce.

Bez stativu to nepůjde

Při dlouhých expozicích se neobejdete bez rozumného stativu. Zde bych zdůraznil slůvko  rozumného, protože bohužel ne každý stativ je dostatečnou oporou pro dlouhé expozice. Čím robustnější stativ bude, tím samozřejmě lépe, protože i drobné vibrace se mohou při dlouhé expozici nastřádat do výsledné neostrosti. Takže jak poznat dobrý stativ?

 

 

V první řadě bychom měli volit takový stativ, který budeme schopni s sebou nosit na místa, kde budeme fotografovat. Dlouhé expozice se často používají v přírodě a tudíž nelze říct, že čím je stativ těžší, je automaticky lepší. Mnohem rozumnější je najít pevný lehký stativ, který následně zatížíte před expozicí. Zde se jako logická volba nabízí karbon, který spojuje pevnost a zároveň nízkou váhu. Rozhodně bych se vyvaroval plastových stativů a to samé platí pro většinu levnějších hliníkových trojnožek. Dobrým vodítkem může být jednoduchý test. Postavte stativ na pevnou podložku s maximálně vytaženýma nohama. Ukazováčkem zatlačte na střed hlavy stativu a zkuste s ním pohybovat do stran. Dobrý stativ neumožní v tomto testu žádný pohyb.

 

Zátěž pro stativ

U dlouhých expozic samotný stativ nestačí. Lehké stativy může rozhýbat pohyb větru nebo vibrace přenesené třeba od blízké silnice apod. Proto je dobré stativ těsně před expozicí zatížit pomocí zátěže s hmotností  3 a více kg. Možností je celá řada. Pokud vyrážíte do přírody, můžete sebou vzít buď speciální vak na zátěž (sandbag) nebo libovolnou tašku či batoh. Na místo je neseme prázdné a až na místě nasbíráme kameny, písek apod. a vytvoříme potřebnou zátěž.

 

Háček pro uchycení zátěže na stativ

Pokud chcete fotografovat “rozmazanou vodu”, můžete vzít prázdnou PET lahev a naplnit ji na místě vodou. V takovém případě nezapomeňte na provázek či gumu pro upevnění láhve na stativ.

 

Dálkové odpalování

Další nezbytnou pomůckou je zařízení, které Vám umožní dálkově ovládat fotoaparát bez zmáčknutí spouště. V případě dlouhých expozic máme hned dva důvody, proč jej potřebujeme. Jednak je to minimalizace otřesů při expozici a zmáčknutí či dokonce držení spouště rozhodně otřesy znamená. A hlavně dálkové ovládání umožňuje pracovat rozumně v režimu Bulb (B). Klasické expoziční režimy v drtivé většině případů neumožňují nastavit expoziční čas delší než 30s, což může být často příliš málo. A tak kombinace režimu Bulb a dálkového odpalování je jedinou cestou, jak exponovat minuty či hodiny.

Z praxe mohu jedině doporučit jednoduché drátové dálkové ovládání, u kterého můžete spoušť zaaretovat posuvníkem a po čase odměřeném na hodinkách spoušť opět uvolnit. Pokud máte dostatek prostředků, můžete investovat do dražšího programovatelného ovladače, kde navíc získáte možnost nastavit čas předem a o víc se už nestarat.

 

Naopak velmi špatnou zkušenost mám s různými bezdrátovými a infra odpalovači, které jsou pro účely dlouhé expozice zcela nevhodné. Docházejí jim často baterky, někdy jsou rušeny signály z venčí a bohužel většinou vyžadují přítomnost fotografa po celou dobu fotografování. A držet stisknutý čudlík 2 hodiny není zábava 🙂

 

Baterky či zdroj energie

U velmi dlouhých expozic v řádu desítek minut či hodin se mohou stát problémem baterie či akumulátor. Vzhledem k tomu, že zejména u nočních snímků je velice rozumné použít funkci odstraňování šumu (Long Explosure Noise Reduction), budete potřebovat aby fotoaparát v kuse vydržel minimálně dvojnásobný čas, než je samotná expozice. Což u nočních snímků může znamenat i 10 hodin provozu a tudíž potřebu baterry gripu, přídavné baterky nebo v krajním případě externího zdroje energie. Hodně záleží na tom, jakou kapacitu má Váš akumulátor, jakou spotřebu elektronika při  expozici a při následné redukci šumu atd. Navíc zejména v zimě je potřeba počítat se snížením kapacity akumulátorů v důsledku nízkých teplot. Nejednou se mi stalo, že po několika hodinové expozici se snímek neuložil, protože fotoaparátu došla energie při redukci šumu.

 

 

Fotografické filtry

Poslední, přesto velice důležitou položkou jsou šedé neutrální filtry většinou označované zkratkou ND. Jak silný filtr budete potřebovat, záleží na tom jakého času a kdy potřebujete dosáhnout. U nočních snímků většinou stačí jeden filtr ubírající 4 či 8EV. Pokud chcete fotografovat dlouhé expozice v řádu desítek minut či hodin v noci nebo obecně dlouhé expozice za denního světla, bude potřeba filtr silnější či kombinace více filtrů.

Když budete vybírat filtry, tak zde je několik praktických rad:

 • Výrazně lepší jsou klasické šroubovací ND filtry než nasouvací čtvercové či obdélníkové filtry většinou označované jako systém Cokin, ať už jsou od jakéhokoli výrobce. U těchto filtrů hrozí průnik světla po stranách a navíc optická kvalita a tudíž kresebnost bývají většinou horší.
 • Čím méně filtrů, tím lepší kresba a méně odlesků. Takže z pohledu kvality výsledku je lepší jeden silný filtr než několik slabších na sobě.
 • Pokud chcete použít silně širokoúhlý objektiv, ujistěte se, že Vám nebudou filtry způsobovat vinětaci či úplné zastínění rohů. Zejména pokud se kombinuje několik filtrů na sebe, je to častý problém.
 • Slim verze filtrů někdy neobsahují vnější závit, takže neumožňují kombinovat více filtrů najednou
 • Velmi silné ND filtry se v ČR velice špatně shánějí a často je nejjednodušší je objednat ze zahraničí.
 • Pokud mátě několik objektivů s různým průměrem závitů na filtry, můžete koupit filtr s největším potřebným průměrem a pak výrazně levnější redukční kroužky pro menší závity.
 • Silné ND filtry způsobují nádech fotografií do  fialové barvy, což je logický důsledek změny poměru viditelného a ultra fialového světla. Tento problém lze snadno odstranit při zpracování RAW formátu.

 

Svítilna pro noční fotografování

Pokud se chystáte na noční fotografování do přírody, rozhodně se vyplatí zajistit si čelovou svítilnu. Umožňuje mít obě ruce volné pro práci, pohodlnou chůzi potmě a výrazně snazší manipulaci s technikou. Zároveň se pro některé typy nočních dlouhých expozic vyplatí mít silnou LED svítílnu, která poslouží jako zdroj světla pro automatické zaostření. Není to nezbytná výbava, ale může dost usnadnit život.

 

Komfort fotografa

V případě opravdu dlouhých expozic je dobré myslet i na pracovní komfort fotografa. Řada z nás řeší možnost sedět či pohodlně ležet u stativu různými skládacími židličkami, karimatkami apod. Samozřejmostí je dostatečně teplé prádlo v zimě, dostatek tekutin a jídla. U velmi dlouhých expozic se může hodit zábava v podobě MP3 přehrávače či knihy s čelovkou apod. A pro noční snímky doporučuji vyřešit si i buzení. Dnes většinou stačí mobilní telefon.

 

Pokud máte další tipy na praktické vybavení či otázky, využijte diskuzi pod článkem..